Termometr owulacyjny

Microlife 1622
Testy elektronicznego termometru Microlife MT1622

Co daje termometr elektroniczny w stosunku do rtęciowego?

1. Szybszy pomiar
2. Wyższą precyzję pomiarową rzędu 0.0100C
3. Pamięć - nie trzeba zapisywać wyników pomiaru od razu
4. Bezpieczeństwo (nie zawiera silnie toksycznej rtęci)
5. Pewne i łatwe odczytanie wyniku (cyfry na wyświetlaczu)
6. Trwałość i długi czas użytkowania (Microlifem MT-1622 można wykonać ok. 2000 pomiarów)Precyzja a dokładność - odrobina teorii

Na początek odrobina teorii. Czym różni się precyzja od dokładności? Termometr dokładny to taki, który pokazuje rzeczywistą temperaturę. Rzeczywista temperatura wody to np.36.250C - dokładny termometr pokazuje 36.250C. W pomiarach PTC ta cecha termometru nie jest najważniejsza, bo nie interesuje nas rzeczywista temperatura, tylko różnica temperatur. Termometr precyzyjny to taki, który mierząc kilka razy tą samą temperaturę np. 36.250C za każdym razem pokaże 36.250C.
Precyzja jest bardzo istotna przy pomiarach temperatury w NPR. Termometr nieprecyzyjny mógłby zaniżać lub zawyżać wyniki pomiarów. Mierząc nieprecyzyjnym termometrem temperaturę 36.250C raz otrzymalibyśmy np wynik 36.150C, a następnym razem np. 36.350C. Pierwszy pomiar został zaniżony drugi zawyżony. Zauważmy, że w powyższym przykładzie termometr sam wygenerował skok temperatury czyli 0.20C różnicy pomiędzy kolejnymi pomiarami, pomimo, że mierzył tą samą temperaturę.
Na poniższym rysunku są przedstawione wyniki kolejnych pomiarów tej samej temperatury 37.010C dwoma termometrami precyzyjnym - zielony i nieprecyzyjnym - czerwony, oba termometry są dokładne (średnia ze wszystkich pomiarów w obu przypadkach wynosi 37.010C)

Rozmiar: 21182 bajtówCzy termometr owulacyjny Microlife MT-1622 nadaje się do metod planowania rodziny?

Mikrolifa badanie
Teraz parę słów na temat wyników badań Microlifa MT-1622 w Okręgowym Urzędzie Miar (OUM) w Warszawie. W maju 2004, wysłałem do OUM 4 termometry owulacyjne Microlife MT-1622 do wzorcowania (przy okazji dziękuję firmie TQMsoft i Jasiowi Rewilakowi za pomoc merytoryczną, logistyczną i finansową). Termometry były wzorcowane w trzech temperaturach: 35.00, 36.00 i 37.000C na dwa sposoby: uruchamianie i autokalibracja na zewnątrz medium (termostatu) oraz uruchamianie i autokalibracja wewnątrz medium. Nie będę Cię Drogi Czytelniku zanudzał podawaniem szczegółów badania. Powiem tylko, że jest ono zgodne z instrukcją OUM nr IW-02-S04/OUM1-W2/11 (zainteresowanym mogę posłać skany Świadectw Wzorcowania). Poniżej przedstawiam zbiorczą tabelkę wyników testów.

Termometr owulacyjny

Każdy z wyników w tabelce jest najgorszym; (z punktu widzenia dokładności) wynikiem z pięciu niezależnych pomiarów. Niestety nie otrzymałem wyników wszystkich eksperymentów (są tajne), ale z tego co dostałem i tak widać, że Microlife MT-1622 to bardzo dokładny i co najważniejsze precyzyjny termometr. Właściwie precyzja Microlifa jest rzędu 0.01 0C, a dokładność 0.03 0C. To w zupełności wystarcza dla potrzeb NPR. Poniżej tabelka z wynikami moich własnych testów.

Termometr owulacyjny


Wniosek
Termometr Owulacyjny Microlife MT1622 jak najbardziej nadaje się
do pomiarów Podstawowej Temperatury Ciała


"Generation next"
Na bazie termometru owulacyjnego Microlife 1622 został skonstruowany
Automatyczny Termometr Owulacyjny - ATOs
Do doskonałej precyzji MT1622 dodano możliwość wykonywania pomiarów temperatury
w czasie snu, bez konieczności budzenia się

Automatyczny Termometr Owulacyjny ATOsA teraz opis domowego testu Microlifa MT-1622 (lub innego termometru owulacyjnego)

Poniższy eksperyment może przeprowadzić każdy właściciel Microlifa MT-1622- zachęcam!
Aparatura
Stalowy termos (1 litr, spadek temperatury ok. 1 stopień/godz). Zamiast zakrętki zamknąłem go krążkiem wykonanym z materiału izolacyjnego. W środku krążka był otwór w który wkładało się termometr.

Idea eksperymentu
Do testu precyzji termometru owulacyjnego można wykorzystać wodę, której temperatura wolno spada (im wolniej tym lepiej). Otóż wyobraźmy sobie idealną sytuację, gdy mierzymy temperaturę wody, bardzo precyzyjnym termometrem, wykonując co chwilę kolejne pomiary. Woda cały czas stygnie, więc kolejne wyniki (temperatury) muszą być albo niższe albo ewentualnie równe poprzednim. Każdy 'skok' temperatury w górę, w czasie eksperymentu, musiałby być 'dziełem' termometru, bo przecież temperatura wody cały czas maleje.

Przebieg eksperymentu
Wykonałem powyższy eksperyment kolejno termometrem owulacyjnym Microlifem MT-1622 i Omronem MC-63 (oba termometry mają rozdzielczość 0.010C - dwa miejsca po przecinku), uzyskane wykres zamieszczam poniżej. W czasie eksperymentu, odczyt temperatury był dokonywany po sygnale zakończenia pomiaru, po czym termometr był wyłączany i włączany ponownie(bez wyjmowania z termosu).Podczas eksperymentu woda w termosie była mieszana poprzez potrząsanie termosem.
Oto wyniki eksperymentu:

Jaki termometr owulacyjny


A oto podobny eksperyment z tym, że autokalibracja termometru (wewnętrzne testy termometru wykonywane po każdym włączeniu) była dokonywana po wyjęciu termometru z termosu, po czym termometr był ponownie umieszczany w termosie.

Dobry termometr owulacyjny


WNIOSKI
W obu przypadkach Microlife, zachowuje się bardzo poprawnie, żaden z wyników nie jest wyższy od swego poprzednika. Oznacza to , że mój Microlife jest OK. Natomiast Omron zachowuje się znacznie gorzej. Być może mój Omron był uszkodzony. Niestety nie udało mi się kupić innego Omrona MC-63, aby potwierdzić powyższy wynik wniosek.CIEKAWOSTKI

1. Dźwięk termometru owulacyjnego Microlife 1622
Jedyną wadą Microlifa 1622 jaką znam jest niski poziom dźwięku sygnalizującego koniec pomiaru. W przypadku pomiarów w pochwie, pod kołdrą czasami dźwięk jest niesłyszalny. Aby ustalić jaka pozycja termometru jest najlepsza przeprowadziłem pomiary poziomu natężenia dźwięku Microlifa 1622 w zależności od położenia termometru. Jak widać z graficznego przedstawienia natężenia dźwięku jest największe gdy termometr jest usytuowany wyświetlaczem do góry.

Jaki termometr owulacyjny2. Typowe zmiany temperatury w ciągu nocy
W trakcie prac nad ATOs-am zostało przeprowadzonych szereg badań dodatkowych. Między innymi przez jeden cykl były wykonywane pomiary podstawowej temperatury ciała przez całą noc (co 5 minut). Chodziło o ustalenie optymalnej godziny pomiaru. Okazało się, że w normalnej sytuacji (brak pobudek w nocy) najlepiej mierzyć temperaturę bezpośrednio przed normalną godzina wstawania. Wtedy rozrzut wyników (w danej fazie cyklu) jest najmniejszy. Poniżej typowy wykres zmiany PTC w czasie nocy z charakterystycznym minimum nocnym.

Rozmiar: 9242 bajtów
3.Rozkład temperatur wewnątrz pochwy
Innym przykładem badań nad automatycznym pomiarem PTC jest wykres zmiany temperatury w pochwie w zależności od głąbokości pomiaru. Jak widać z wykresu poniżej, temperatura zaczyna być praktycznie stabilna od głębokości ok. 4 cm.

Termometr owulacyjny
4. Test termosowy jednomiejscowego termometru owulacyjnego
Poniżej przykład pozytywnego wyniku testu termometru z jednym miejscem po przecinku. Górna krzywa to termometr typu "jedno miejsce po przecinku", dolna termometr typu "dwa miejsca po przecinku".


5.Pomysł na wycieczki
Czasami zdarza się, że dbanie o czystość termometru jest utrudnione. Poniżej sposób na "obejście" tego problemu. Microlife 1622 wklejony do pojemnika po musującym wapnie. Oprócz możliwości przechowywania, odkażonego wieczorem, termometru w warunkach "bojowych" dodatkową zaletą tego rozwiązania jest stała głębokość pomiaru (pochwa). Powyższy pomysł sprawdza się od lat, zwłaszcza w czasie wakacji. Ostatnio przydał się na polu biwakowych (woda tylko w studni i w jeziorze). Pojemnik umożliwia dokładną dezynfekcję termometru niewielką ilością wody utlenionej.

Termometr owulacyjny Termometr owulacyjny

Termometr owulacyjny, Microlife 1622